Denna kurs ger dig en djupare förståelse för hur Outlook fungerar och hur de avancerade funktionerna och verktygen kan bidra till att göra dig till en ännu bättre och effektivare användare i Outlook.

Kursen vänder sig primärt till dig som är en erfaren användare och behöver bygga på och fördjupa dina kunskaper för att arbeta ännu effektivare i Outlook.

Kursen går igenom användbara funktioner som hur man lägger till webbsidor till Outlook, hur man skapar ett informationscentrum och hur uppgiftshanteringen har blivit enklare för att nämna några exempel.