Den här kursen ger dig en djupare förståelse för hur Excel fungerar och hur de avancerade funktionerna och verktygen kan göra dig till en ännu bättre och effektivare användare i Excel 2016.

Kursen vänder sig primärt till dig som redan har erfarenhet av Excel och som vill bygga på och fördjupa dina kunskaper för att arbeta ännu effektivare.

Kursen beskriver användbara funktioner som anpassningsverktyg för tabeller och kalkylblad, utsnittsverktyget, hur du bearbetar och importerar data, liksom även möjligheterna att samarbeta med kollegor i samma kalkylblad, för att nämna några exempel.