Målet med den här kursen är att ge dig en ökad förståelse för hur Excel 2016 är uppbyggt. Du lär dig smidiga arbetssätt och kursen beskriver de nya funktioner som du får tillgång till när du uppgraderar till Excel 2016.

Kursens innehåll är utformat för användare som behöver grundkunskaper om hur man enklast arbetar med Excel i vardagen.