Vad är en kränkning? Vilka åtgärder är rimliga om du eller en elev blir utsatt? Som lärare är arbetsmiljön i klassrummet ditt ansvar. I den här kursen får du veta vad lagen säger om kränkningar i skolan och du lär dig att upptäcka och hantera dem.

Kursen tar upp delar av vad som brukar kallas skoljuridik och behandlar fem viktiga ämnesområden: kränkningar i skolan, ordningsregler, straffrätt, skadeståndsrätt samt grunder i juridiskt tänkande. Inga förkunskaper i skoljuridik krävs för att kunna tillgodogöra sig kursen.

Kursens innehåll

Kapitel 1 - Inledning
Begreppet kränkningar, Lagarna som styr, Ansvar

Kapitel 2 - Kränkande behandling
Kränkande behandling, Case - Agnes, Vad är ett ofredande? Kränkning utan ord eller beröring, Case, Quiz

Kapitel 3 - Trakasserier och diskriminering
Diskrimineringslagen, Vad är ett missgynnande? Case - Var går gränsen? Testa dig själv, ADHD, Direkt diskriminering, Indirekt diskriminering

Kapitel 4 - Att utreda upplevda kränkningar
Case - Filip, Utred vid misstanke, Neutralitet och objektivitet, Barnets bästa, Case, Quiz 

Kapitel 5 - Att åtgärda konstaterade kränkningar
Case, Åtgärdstrappan, Case, Quiz

Kapitel 6 - Att förebygga kränkningar
Högriskområden, Konsekvenser av mobbing, Case, Rastvakter, Quiz, Avslutning

Extra kursmaterial
Diskussionsunderlag, Åtgärdstrappan, Laghänvisningar.

Generella kursmål

  • Känna till olika typer av kränkningar
  • Veta vilka kränkningar som är brottsliga
  • Känna till att även barn under 15 år kan begå brott
  • Kunskap om skolans skyldighet att utreda kränkningar
  • Veta hur skolan ska hantera motstridiga signaler
  • Veta vad skolan ska göra vid konstaterade kränkningar
  • Kunskap om förebyggande arbete mot kränkningar

Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta oss för att beställa eller få mer information om kursen.

Fyll i formuläret nedan. 

Kontakta oss