I den här kurslistan kan du se de kurser som ingår i Bonnier Academy Lärare. Utbudet utökas med kurser automatiskt och läggs till i ditt kursbibliotek. Klicka på en kurs för att läsa mer om den.

Kurser Lärare

Politik i skolan

Ibland är det svårt att veta hur man ska arbeta med politiska partier i skolan. Vad är det egentligen som gäller för att bjuda in politiska partier ti...

Ordning och trygghet

Att skolmiljön är lugn och trygg är viktigt för både elevernas hälsa och studier. För att kunna upprätthålla ordningen på ett förtroendeingivande sätt...

Kränkningar i skolan

Vad är en kränkning och vilka åtgärder är rimliga om du eller en elev utsätts för det? Som lärare har du ansvar för arbetsmiljön i klassrummet. I den ...

Nätkränkningar

Nätkränkningar är problematik som utspelas på en ny arena. Det har medfört att lagstiftningen inte är helt uppdaterad gällande frågor om hur du som lä...

Sexuella kränkningar

Området sexuella kränkningar är laddat och väcker starka känslor. För att kunna agera korrekt och rättssäkert behöver du kunskap, praktisk erfarenhet ...